Nieuws archief

Financieel misbruik ouderen

Hoe krijgen wij te maken met financieel misbruik onder ouderen? Financieel misbruik van ouderen is een actueel onderwerp. Jaarlijks gaat het om circa 30.000 ouderen (65+), die melding maken van financieel misbruik. Zie voor meer informatie deze link. Financieel misbruik komt voor in diverse vormen. Te denken valt aan verdwenen gelden en/of eigendommen, testamentwijzigingen, misbruik van bankrekeningen en het sluiten van overeenkomsten of volmachten. In 85% van gevallen is de pleger een familielid, maar ook andere personen, zoals mantelzorgers, andere professionals en vrijwilligers maken zich hier schuldig aan. Vaak is er dus sprake van een pleger die een vertrouwensband met de oudere heeft.  Lees meer

Beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is de wet beperkte gemeenschap van goederen in werking getreden. Tot 1 januari 2018 was er automatisch sprake was van algehele een gemeenschap van goederen wanneer aanstaande echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden hadden opgemaakt. Dit is met de komst van deze nieuwe wet veranderd.  Lees meer

Geef ook wat voor kinderen in de kou!

De Familiekamer gaat verhuizen en … moet dus ook inpakken. Dat doen wij op 22 december a.s. in onze foute kersttrui en steunen daarmee Save the Children. Doet u mee? Dat kan via deze link.  Lees meer

Video: hoe verwerp je een erfenis?

Bent u erfgenaam van een nalatenschap? U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u de nalatenschap zuiver aanvaardt, of ‘daden van aanvaarding’ pleegt, dan erft u ook alle schulden. Wilt u dat niet, dan bent u verplicht een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank. Deze verklaring kan inhouden dat u de nalatenschap beneficiair aanvaardt of verwerpt.  Lees meer

In het buitenland getrouwd, in Nederland scheiden: kan dat?

De Rijksoverheid publiceerde onlangs informatie over het onderwerp “scheiden van een buitenlandse partner”. Vragen daarover komen steeds vaker naar voren in de hedendaagse maatschappij. In Nederland gaat scheiden altijd via de rechter. Het is belangrijk dat de Nederlands rechter hiertoe bevoegd is. U kunt bijvoorbeeld scheiden van een buitenlandse partner als u in Nederland woont of u de Nederlandse nationaliteit heeft.  Lees meer

Indexering alimentatie 2018: 1,5%

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast (indexering), omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. De wet bepaalt dat in artikel 1:402a BW. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden, wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie.  Lees meer

Onderzoek Gezinsrelaties na Scheiding

De Universiteit Utrecht is op zoek naar gezinnen waarvan ouders 1,5 jaar geleden of korter uit elkaar zijn gaan wonen of binnenkort uit elkaar gaan. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan het onderzoek indien recent in contact bent gekomen met gescheiden gezinnen.  Lees meer

Echtscheiding: vergeet uw pensioen(uitvoerder) niet!

Vanaf 31 oktober 2017 t/m 2 november 2017 wordt door Wijzer in geldzaken (een onderdeel van het Ministerie van Financiën) met een groot aantal partners binnen de financiële sector de jaarlijkse Pensioen3daagse georganiseerd. Dit jaar zal tijdens deze 3daagse extra aandacht worden besteed aan de pensioenverevening bij echtscheiding.  Lees meer