Nieuws archief

We hebben je nodig! Ervaren advocaat Familierecht

de Familiekamer Advocaten en Mediators - een klein nichekantoor aan één van de mooiste singels van Leiden, gericht op het familie- en erfrecht - zoekt een ervaren advocaat (m/v). Zie onze advertentie voor meer informatie.  Lees meer

Rechtspraak blij met Rouvoet-rapport over vechtscheiding

De Rechtspraak is blij met de resultaten van het Platform Scheiden zonder schade, dat plannen heeft gemaakt om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van een problematische scheiding. Oud-politicus André Rouvoet presenteerde het resultaat van een opdracht die de ministeries van Justitie en VWS hem gaven: samen met betrokken organisaties ideeën ontwikkelen voor een nieuwe manier van omgaan met (dreigende) vechtscheidingen. Alternatieve werkwijzen die familierechters de afgelopen jaren hebben bedacht en uitgeprobeerd, zijn daarin opgenomen. ‘Dit is een bevestiging dat we op de goede weg zijn’, zegt rechter Johan Visser. [Lees verder]  Lees meer

Financieel misbruik ouderen

Hoe krijgen wij te maken met financieel misbruik onder ouderen? Financieel misbruik van ouderen is een actueel onderwerp. Jaarlijks gaat het om circa 30.000 ouderen (65+), die melding maken van financieel misbruik. Zie voor meer informatie deze link. Financieel misbruik komt voor in diverse vormen. Te denken valt aan verdwenen gelden en/of eigendommen, testamentwijzigingen, misbruik van bankrekeningen en het sluiten van overeenkomsten of volmachten. In 85% van gevallen is de pleger een familielid, maar ook andere personen, zoals mantelzorgers, andere professionals en vrijwilligers maken zich hier schuldig aan. Vaak is er dus sprake van een pleger die een vertrouwensband met de oudere heeft.  Lees meer

Beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is de wet beperkte gemeenschap van goederen in werking getreden. Tot 1 januari 2018 was er automatisch sprake was van algehele een gemeenschap van goederen wanneer aanstaande echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden hadden opgemaakt. Dit is met de komst van deze nieuwe wet veranderd.  Lees meer

Geef ook wat voor kinderen in de kou!

De Familiekamer gaat verhuizen en … moet dus ook inpakken. Dat doen wij op 22 december a.s. in onze foute kersttrui en steunen daarmee Save the Children. Doet u mee? Dat kan via deze link.  Lees meer

Video: hoe verwerp je een erfenis?

Bent u erfgenaam van een nalatenschap? U kunt de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u de nalatenschap zuiver aanvaardt, of ‘daden van aanvaarding’ pleegt, dan erft u ook alle schulden. Wilt u dat niet, dan bent u verplicht een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank. Deze verklaring kan inhouden dat u de nalatenschap beneficiair aanvaardt of verwerpt.  Lees meer

In het buitenland getrouwd, in Nederland scheiden: kan dat?

De Rijksoverheid publiceerde onlangs informatie over het onderwerp “scheiden van een buitenlandse partner”. Vragen daarover komen steeds vaker naar voren in de hedendaagse maatschappij. In Nederland gaat scheiden altijd via de rechter. Het is belangrijk dat de Nederlands rechter hiertoe bevoegd is. U kunt bijvoorbeeld scheiden van een buitenlandse partner als u in Nederland woont of u de Nederlandse nationaliteit heeft.  Lees meer