Nieuws archief

Indexering alimentatie 2019: 2,0%

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast (indexering), omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. De wet bepaalt dat in artikel 1:402a BW. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden, wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie.  Lees meer

Beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is de wet beperkte gemeenschap van goederen in werking getreden. Tot 1 januari 2018 was er automatisch sprake was van algehele een gemeenschap van goederen wanneer aanstaande echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden hadden opgemaakt. Dit is met de komst van deze nieuwe wet veranderd.  Lees meer

De Familiekamer breidt uit!

De Familiekamer Advocaten en Mediators is verheugd te melden dat Pauline Burger zich met ingang van 1 oktober a.s. als partner aansluit bij ons kantoor. Met haar expertise, vakkennis en enthousiaste persoonlijkheid is Pauline een waardevolle aanvulling binnen ons team. Met de komst van Pauline breidt de Familiekamer haar dienstverlening verder uit.  Lees meer

Online training 'Scheiden is geen kinderspel'

Op vrijdag 14 september 2018, de Dag van de Scheiding, geeft Villa Pinedo aan alle gescheiden ouders de online training ‘Communicatie’ cadeau. Omdat zij alle ouders de kans willen geven op een manier te communiceren waarbij hun kind centraal staat.  Lees meer

14 september: Dag van de Scheiding

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen gaat scheiden. Voor de Nederlandse Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) was dit in 2010 de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen: de ‘Dag van de Scheiding’. Dit jaar vindt deze dag plaats op vrijdag 14 september.  Lees meer

Invloed nieuwe belastingtarieven

Vanaf 2019 gaat het nodige gebeuren op het inkomstenbelastinggebied. De 4 belastingschijven zullen worden teruggebracht naar 2 schijven, er zal een versnelde afbouw van de hypotheekrente-aftrek plaatsvinden en deze verandering wordt ook doorgevoerd in de aftrek van de partneralimentatie.  Lees meer

Terugbetaling alimentatie?

In een alimentatiekwestie krijgen wij regelmatig de vraag voorgelegd of er alimentatie terugbetaald moet worden, als de hoogte met terugwerkende kracht wordt gewijzigd (lees: verlaagd). De rechter bepaalt niet alleen de hoogte van de alimentatie, maar ook per welke datum de alimentatiebetaling in gaat. In veel gevallen is het zo dat er enige tijd tussen het indienen van het verzoek tot betaling van de alimentatie, de behandeling van het verzoek en de uitspraak van de rechter zit. De ingangsdatum van de betaling van de alimentatie zal in veel gevallen de datum zijn waarop het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend. De rechter kan daarnaast ook uitgaan van de datum waarop de gewijzigde omstandigheden zijn ingetreden, dit hangt af van de situatie.  Lees meer