Nieuws archief

Terugbetaling alimentatie?

In een alimentatiekwestie krijgen wij regelmatig de vraag voorgelegd of er alimentatie terugbetaald moet worden, als de hoogte met terugwerkende kracht wordt gewijzigd (lees: verlaagd). De rechter bepaalt niet alleen de hoogte van de alimentatie, maar ook per welke datum de alimentatiebetaling in gaat. In veel gevallen is het zo dat er enige tijd tussen het indienen van het verzoek tot betaling van de alimentatie, de behandeling van het verzoek en de uitspraak van de rechter zit. De ingangsdatum van de betaling van de alimentatie zal in veel gevallen de datum zijn waarop het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend. De rechter kan daarnaast ook uitgaan van de datum waarop de gewijzigde omstandigheden zijn ingetreden, dit hangt af van de situatie.  Lees meer

Waarom moet je naar de rechtbank om je voornaam te veranderen?

Rechters zien steeds meer voornaamswijzigingen Steeds meer mensen veranderen hun voornaam. Werden in 2015 bij de rechtbank nog 503 namen gewijzigd, in 2016 en 2017 steeg dat al naar 583 en 576 en voor dit jaar wordt eenzelfde aantal verwacht. Een duidelijke verklaring voor de stijging is er niet, maar je voornaam veranderen gaat niet zomaar. Daar heb je altijd een advocaat voor nodig die een verzoekschrift indient bij de rechtbank. Civiel rechter Jan Kloosterhuis van rechtbank Amsterdam legt uit hoe dat werkt: ‘Als rechter wil ik vooral graag weten welke motivatie iemand heeft om de voornaam te veranderen.’  Lees meer

Reizen met kinderen na de scheiding

De meeste gescheiden mensen zullen er niet meteen aan denken als ze gaan reizen met hun kind(eren), maar het is handig van elk kind een recent uittreksel uit het gezagsregister mee te nemen. Iemand die na een scheiding wil reizen met jonge kinderen moet met meer dingen rekening houden. Hieronder vindt u een overzicht en uitleg.  Lees meer

Hoe voorkom ik een vechtscheiding?

Het gebeurt helaas te vaak dat een scheiding eindigt in een gevecht waarbij twee ex-partners lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Conflicten over geld, de verdeling van vermogen en de zorg voor de kinderen stapelen zich op. De emoties kunnen bij een scheiding hoog oplopen en ruzies zijn het gevolg. De scheiding sleept zich voort en duurt alleen maar langer, de kosten lopen op. Hoe kunt u dit voorkomen?  Lees meer

De diploma-uitreiking van ons kind: wie gaat er (wel)?

Als ex-partners blijft u altijd de ouders van uw kinderen. Laat zien dat u er samen voor hen bent. Bijvoorbeeld bij de diploma-uitreiking van uw kind. Kinderen zijn ongelofelijk loyaal naar hun ouders. Ze willen niet hoeven kiezen tussen vader en moeder. Als ze geslaagd zijn voor hun eindexamen willen ze dit vieren, het liefst met u allebei. Maak dus van tevoren met uw ex-partner goede afspraken over de diploma-uitreiking, in het belang van uw kind. Uitgangspunt zou moeten zijn dat u samen aanwezig bent bij de uitreiking. Uw kind staat die dag centraal. Geef uw kind een groot cadeau door eventuele spanningen met uw ex-partner voor dat moment opzij te schuiven. Dat geldt overigens ook voor andere hoogtepunten in hun leven, zoals afstuderen, een huwelijk of de geboorte van een kleinkind.  Lees meer

Boosheid en woede: slechte raadgevers bij een scheiding

Natuurlijk maakt een scheiding veel emoties los. Misschien was het niet uw keuze om te scheiden en bent u verontwaardigd. Het komt geregeld voor dat er sprake is van woede en boosheid. Hoe voorkomt u dat deze gevoelens leiden tot een vechtscheiding?  Lees meer

Rechtspraak blij met Rouvoet-rapport over vechtscheiding

De Rechtspraak is blij met de resultaten van het Platform Scheiden zonder schade, dat plannen heeft gemaakt om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van een problematische scheiding. Oud-politicus André Rouvoet presenteerde het resultaat van een opdracht die de ministeries van Justitie en VWS hem gaven: samen met betrokken organisaties ideeën ontwikkelen voor een nieuwe manier van omgaan met (dreigende) vechtscheidingen. Alternatieve werkwijzen die familierechters de afgelopen jaren hebben bedacht en uitgeprobeerd, zijn daarin opgenomen. ‘Dit is een bevestiging dat we op de goede weg zijn’, zegt rechter Johan Visser. [Lees verder]  Lees meer

Financieel misbruik ouderen

Hoe krijgen wij te maken met financieel misbruik onder ouderen? Financieel misbruik van ouderen is een actueel onderwerp. Jaarlijks gaat het om circa 30.000 ouderen (65+), die melding maken van financieel misbruik. Zie voor meer informatie deze link. Financieel misbruik komt voor in diverse vormen. Te denken valt aan verdwenen gelden en/of eigendommen, testamentwijzigingen, misbruik van bankrekeningen en het sluiten van overeenkomsten of volmachten. In 85% van gevallen is de pleger een familielid, maar ook andere personen, zoals mantelzorgers, andere professionals en vrijwilligers maken zich hier schuldig aan. Vaak is er dus sprake van een pleger die een vertrouwensband met de oudere heeft.  Lees meer