Financieel misbruik ouderen

Hoe krijgen wij te maken met financieel misbruik onder ouderen?

Financieel misbruik van ouderen is een actueel onderwerp. Jaarlijks gaat het om circa 30.000 ouderen (65+), die melding maken van financieel misbruik. Zie voor meer informatie deze link.

Financieel misbruik komt voor in diverse vormen. Te denken valt aan verdwenen gelden en/of eigendommen, testamentwijzigingen, misbruik van bankrekeningen en het sluiten van overeenkomsten of volmachten. In 85% van gevallen is de pleger een familielid, maar ook andere personen, zoals mantelzorgers, andere professionals en vrijwilligers maken zich hier schuldig aan. Vaak is er dus sprake van een pleger die een vertrouwensband met de oudere heeft.

Onderscheid moet worden gemaakt tussen de situatie waarbij financieel misbruik aan het licht komt terwijl de oudere nog in leven is en de situatie waarbij het misbruik na het overlijden wordt geconstateerd.

Wanneer sprake is van een concreet vermoeden van financieel misbruik van ouderen zijn er, afhankelijk van de omstandigheden, diverse maatregelen mogelijk om dit tegen te gaan en degene die het misbruikt pleegt te doen stoppen. Ook na overlijden zijn er mogelijkheden om de situatie (financieel) terug te draaien; hoewel de situatie qua bewijs lastiger ligt.

Is er sprake of hebt u een vermoeden van financieel misbruik bij ouderen in uw naaste omgeving (geweest)? Neem contact met ons op!

Meer nieuws