Nieuws archief

Partneralimentatie definitief van 12 naar 5 jaar

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019 het wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie moet verkorten. Volgens deze nieuwe wet duurt partneralimentatie dan nog maximaal vijf jaar, in plaats van de huidige twaalf jaar. De wet gaat op 1 januari 2020 van kracht.  Lees meer

Stemming herziening partneralimentatie

Morgen, dinsdag 21 mei 2019, zal de Eerste Kamer stemmen over het wetsvoorstel herziening partneralimentatie dat eind december 2018 door de Tweede Kamer is aangenomen. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Wat betekent dit voor u?  Lees meer

De zomervakantie staat weer voor de deur

Gezamenlijk ouderlijk gezag met uw ex-partner? Regel de vakantie op tijd! De zomervakantie komt weer in zicht en dit levert ieder jaar veel vragen op bij gescheiden ouders die het gezamenlijk gezag over hun minderjarige kinderen hebben en op reis willen.  Lees meer

Dag van het Erfrecht: 22 maart 2019

De ‘Dag van het Erfrecht’ is in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. De erfrecht advocaten van ons kantoor zijn aangesloten bij deze door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialistenvereniging. Met de ‘Dag van het Erfrecht’ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen. Kom langs of neem contact op tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ voor een vrijblijvend advies over testamenten en de (afwikkeling van) nalatenschappen.  Lees meer

Wij gaan verhuizen per 1 maart a.s.!

Volgende week gaan wij verhuizen naar ons nieuwe kantoorpand aan de Hoge Rijndijk 16 in Zoeterwoude. In verband hiermee is ons kantoor gesloten op vrijdag 1 maart a.s. In geval van urgentie zijn wij telefonisch bereikbaar.  Lees meer

Indexering alimentatie 2019: 2,0%

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast (indexering), omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. De wet bepaalt dat in artikel 1:402a BW. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden, wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie.  Lees meer

Beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is de wet beperkte gemeenschap van goederen in werking getreden. Tot 1 januari 2018 was er automatisch sprake was van algehele een gemeenschap van goederen wanneer aanstaande echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden hadden opgemaakt. Dit is met de komst van deze nieuwe wet veranderd.  Lees meer

De Familiekamer breidt uit!

De Familiekamer Advocaten en Mediators is verheugd te melden dat Pauline Burger zich met ingang van 1 oktober a.s. als partner aansluit bij ons kantoor. Met haar expertise, vakkennis en enthousiaste persoonlijkheid is Pauline een waardevolle aanvulling binnen ons team. Met de komst van Pauline breidt de Familiekamer haar dienstverlening verder uit.  Lees meer