Beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 is de wet beperkte gemeenschap van goederen in werking getreden. Tot 1 januari 2018 was er automatisch sprake was van algehele een gemeenschap van goederen wanneer aanstaande echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden hadden opgemaakt. Dit is met de komst van deze nieuwe wet veranderd.

Wie na 1 januari 2018 trouwt en niets door de notaris vast laat leggen, deelt alleen het vermogen dat na de huwelijkssluiting is opgebouwd. Al het bezit dat voor de trouwdag is opgebouwd, blijft ook tijdens het huwelijk persoonlijk bezit. Het bezit dat echtgenoten opbouwen tijdens het huwelijk is wel gemeenschappelijk bezit. Hier zijn echter enkele uitzonderingen op, namelijk: giften en erfenissen die één van de echtgenoten tijdens het huwelijk ontvangen, blijft persoonlijk bezit. Dit is vanaf 1 januari 2018 de standaard, maar het is altijd mogelijk om het voorhuwelijkse vermogen ook tot het gemeenschappelijke bezit te laten behoren door dit te laten leggen. Wij kunnen u hier uitstekend over adviseren.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op!

Meer nieuws