Indexering alimentatie 2019: 2,0%

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast (indexering), omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. De wet bepaalt dat in artikel 1:402a BW. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden, wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie.

Indexering over 2019

De wettelijke indexering voor de kinder- en partneralimentatie voor 2019 is vastgesteld op 2,0%. Het indexeringspercentage gaat automatisch in op 1 januari 2019. De verhoging van de alimentatiebedragen wordt berekend over het bedrag zoals dat op 31 december 2018 vaststaat. De automatische indexering geldt voor alle vormen van alimentatie, zowel door de rechter vastgestelde alimentatie als door partijen zelf overeengekomen.

Indexering over 2018

Het indexeringspercentage voor 2018 bedroeg 1,5%. Voor berekening van de indexering verwijzen wij u naar de website van het LBIO.

Meer nieuws