Nieuws archief

Dag van de Scheiding 2022: het samengestelde gezin

Op vrijdag 9 september a.s. is het de Dag van de Scheiding, de dag die in het leven is geroepen door de vereniging voor Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators om aandacht te vragen voor de noodzaak van een goede begeleiding voor partners die gaan scheiden.  Lees meer

FamiliekamerKunstprijs 2022

Vanmiddag vanaf 17.00 uur vindt de feestelijke opening van de FamiliekamerKunstprijs plaats en zal de winnaar bekend worden gemaakt. Meer informatie is hier te lezen.  Lees meer

FamiliekamerKunstprijs 2022

Familiekamer Advocaten & Mediators heeft in juni voor de vijfde keer de FamiliekamerKunstprijs uitgeloofd aan aanstormend talent uit de kunstwereld. Tijdens een borrel in de voortuin van de Familiekamer is vrijdagmiddag 17 juni de winnaar bekend gemaakt.  Lees meer

Afspraken gezag in Chinees ouderschapsplan: erkennen of niet?

In een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant staat de vraag centraal of ouders mogen afspreken dat de ene ouder gezagsbeslissingen neemt over kind A en de andere ouder gezagsbeslissingen neemt over kind B. Deze vraag ligt voor in het kader van de erkenning van de gezagsafspraken in een in China opgemaakt ouderschapsplan.  Lees meer

Verhuizen met kinderen: vervangende toestemming in kort geding

Een uitspraak van de rechter waarin vervangende toestemming voor een verhuizing wordt gegeven, kan ingrijpende gevolgen hebben voor het leven van partijen en de kinderen. Ook is een verhuizing lastig terug te draaien. Zo zijn bijvoorbeeld de kinderen gewend in de nieuwe omgeving of is de woning in de oude woonplaats al verkocht. Over het algemeen wordt zo een geschil dan ook in een bodemprocedure behandeld.  Lees meer

Verhuizen met kinderen: bevel terug-verhuizing bij eenhoofdig gezag

Na het stranden van een relatie of huwelijk kan de vraag spelen of één van de ouders mag verhuizen met de kinderen. Een ouder wil bijvoorbeeld terug naar haar/zijn land van herkomst, heeft een nieuwe baan aan de andere kant van het land of heeft een nieuwe partner die gebonden is aan een bepaalde regio.  Lees meer

Zijn Iraanse huwelijkse voorwaarden onverenigbaar met de openbare orde? De Hoge Raad spreekt zich uit

Verzet de Nederlandse openbare orde zich tegen de toepassing van een clausule uit in Iran opgemaakte huwelijkse voorwaarden waarin is bepaald dat de vrouw onder voorwaarden aanspraak kan maken op de helft van het vermogen van de man? Over die prejudiciële vraag boog de Hoge Raad zich in 2021. Het antwoord is genuanceerd, zie de uitspraken van het Parket bij de Hoge Raad van 16 juli 2021 en de Hoge Raad van 19 november 2021.  Lees meer

Curatele, bewind, mentorschap en het levenstestament

In 2017 bedroeg het aantal lopende beschermingsmaatregelen voor meerderjarigen in totaal ongeveer 339.108. Het aantal mensen dat onder curatele staat, is al jaren stabiel: rond de 25.000 lopende maatregelen per jaar. Het aantal mensen dat onder bewind staat of over wie een mentorschap is uitgesproken, is de afgelopen jaren gestegen. Het aantal lopende bewindvoeringen is van 94.000 in 2009 toegenomen naar 242.991 in 2017. Het aantal lopende mentorschappen is van 34.200 in 2009 toegenomen naar 71.894 in 2017.  Lees meer

Kosten van de huishouding: 28 jaar terugrekenen?

In samenlevingsovereenkomsten staat bijna altijd een artikel over de kosten van de huishouding. Vaak worden de volgende onderwerpen genoemd: welke lasten worden aangemerkt als kosten van de huishouding; wie draagt welk deel van de kosten van de huishouding; op welke manier kan een samenwoner het teveel betaalde aan de kosten van de huishouding van de andere partner terugvorderen.  Lees meer

Indexering alimentatie 2022: 1,9%

Ingevolge artikel 1:402a BW worden de bij rechtelijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud (kinder- en/of partneralimentatie) jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een vastgesteld percentage gewijzigd (geïndexeerd). Deze indexering is nodig, omdat het loon en prijspeil ook jaarlijks verandert.  Lees meer