Laurette de Jong

Advocaat

Laurette studeerde Rechten aan de Universiteit Leiden, waar zij, naast haar Bachelor, in maart 2016 en juni 2017 respectievelijk haar masters Jeugdrecht en Arbeidsrecht heeft afgerond.

Op het moment dat Laurette begon aan haar Bachelor, wist zij eigenlijk vrijwel zeker dat zij iets voor kinderen wilde betekenen. Kinderen vormen een kwetsbare groep in de samenleving, doordat zij in een afhankelijke positie verkeren en doorgaans minder kennis hebben van hun rechten en daardoor minder kansen hebben om voor hun rechten op te komen.

Tijdens haar Bachelor studie heeft Laurette gewerkt bij Kinder- en Jongerenrechtswinkel te Leiden, waar zij veel te maken had met civiele jeugdbeschermingszaken en het jeugdstrafrecht. Daarna heeft zij een halfjaar stage gelopen als griffier bij de rechtbank Den Haag in het team Jeugd&BOPZ, waar zij betrokken was bij de afhandeling van civiele jeugdbeschermingszaken. Dankzij het werk bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel en de stage bij de Rechtbank heeft zij ervaren hoe dynamisch en veelzijdig het jeugdrecht is.

Dit was voor haar de reden om de master Jeugdrecht te gaan volgen. Tijdens deze master is haar interesse gewekt voor het Familierecht. Tijdens haar masters heeft Laurette diverse student-stages gelopen en op deze manier heeft zij kennis gemaakt met de advocatuur. Het contact met cliënten, het geven van advies en het opkomen voor belangen van cliënten hebben haar overtuigd om in de advocatuur werkzaam te willen zijn.

Vanaf februari 2017 is Laurette verbonden aan de Familiekamer. Eerst als juridisch secretaresse, vanaf juni 2017 als juridisch medewerkster en vanaf begin 2018 versterkt Laurette als advocaat-stagiaire het team van de Familiekamer.

Terug