Collaborative divorce

Overlegscheiding

Een relatief nieuwe wijze van scheiden is die volgens de methode van collaborative divorce. Deze methode is afkomstig uit de Verenigde Staten en wordt in Nederland ook wel overlegscheiding genoemd. Bij deze methode wordt in teamverband gewerkt. Beide partijen worden bijgestaan door een eigen advocaat, eventueel aangevuld door andere deskundigen. Van te voren wordt afgesproken niet te gaan procederen, zodat een sterke stimulans bestaat om tot overeenstemming te komen. De advocaten dragen zorg voor de zakelijke, juridische en financieel aspecten van de echtscheiding. Desgewenst kan een coach psychologische ondersteuning bieden zodat optimaal naar een overeenkomst (echtscheidingsconvenant) kan worden gestreefd. De professionele relaties eindigen in het geval een partij een procedure start.

De overlegscheiding biedt met name uitkomst in situaties die dermate complex zijn dat mediation niet toereikend is.