Home » Specialisaties » Collaborative divorce

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die jou professioneel terzijde staan”

Specialisaties

Collaborative Divorce of overlegscheiden

De gevolgen van een scheiding in goed overleg met elkaar regelen kan op verschillende manieren. Collaborative divorce, ook wel overlegscheiden genoemd, is daar één van.

Deze methode is geschikt voor partners die op een respectvolle manier uit elkaar willen gaan en de rechtbank willen vermijden, maar wél behoefte hebben aan een eigen adviseur. Dan is de methode van mediation minder geschikt. De mediator is immers neutraal en zal daarom geen adviezen kunnen geven aan één van de partners. Een overlegscheidingsadvocaat kan dat wel. Tegelijkertijd zal deze zich ervoor inzetten dat er overeenstemming wordt bereikt met de ander. Ons kantoor biedt deze vorm van scheiden aan in Zoeterwoude. Hoe verloopt een overlegscheiding?

Collaborative Divorce of overlegscheiden

Beide partners zoeken een eigen overlegscheidingsadvocaat. Die kun je vinden via de website van de Vereniging van Collaborative Professionals: www.vvcp.nl. Bij de voorbereiding worden onderlinge procesafspraken gemaakt en met elkaar afgestemd met welke andere deskundigen samengewerkt zal gaan worden. Zo wordt er meestal een beroep gedaan op een coach/psycholoog om de emotionele kant van de scheiding te begeleiden en is er vaak behoefte aan een financieel expert.

Met elkaar wordt een (multidisciplinair) team gevormd en onderling wordt afgesproken niet te gaan procederen, zodat een sterke stimulans bestaat om tot overeenstemming te komen. Het team komt een paar keer samen voor overleg. Tijdens het overleg wordt informatie uitgewisseld en worden knelpunten besproken. Naast het teamoverleg zullen de partners ook overleggen met hun advocaat en zullen de advocaten onderling overleg kunnen voeren. Het gemeenschappelijke doel is het vinden van oplossingen die op de langere termijn houdbaar zijn.

Net zoals mediation, is overlegscheiden sneller en vaak minder kostbaar dan een scheiding die volledig via de rechter geregeld moet worden. Een belangrijke bijkomstigheid is verder dat de afspraken die tot stand komen via mediation en overlegscheiden een breder draagvlak kennen en, ondanks het feit dat scheiden vaak moeilijk en pijnlijk is, als respectvol jegens elkaar en de betrokken kinderen wordt ervaren.

Overlegscheiden in Zoeterwoude

Wij werken vanuit Zoeterwoude en je kan een afspraak met één van onze advocaten inplannen. Een eerste kennismaking voor de duur van een half uur is kosteloos. Je kan een afspraak maken via 071-5126050 of via secretariaat@defamiliekamer.nl.