Home » Specialisaties » Personen- en Familierecht » Zorgverdeling/omgangsregeling

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die je professioneel terzijde staan”

Specialisaties

Zorgverdeling/omgangsregeling

Gelijkwaardig ouderschap

Bij de totstandkoming van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in 2009 is veel aandacht besteed aan de norm ‘gelijkwaardig ouderschap’. Daarmee werd beoogd een kind het recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding van de ouders te laten behouden na scheiding/uiteengaan. Deze norm ziet overigens niet op een verplicht co-ouderschap waarbij de tijd 50/50 wordt verdeeld. Bij de invulling van het gelijkwaardig ouderschap zullen alle omstandigheden in aanmerking worden genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zorgverdeling tijdens het huwelijk, de werktijden van ouders, de woonomstandigheden en bijvoorbeeld sport- en schooltijden van de kinderen.

Ouderschapsplan

Sinds de wetswijziging in 2009, worden ouders gedwongen stil te staan bij de gevolgen van de scheiding voor de kinderen en het vormgeven van het ouderschap na scheiding. Dat komt omdat de wet de ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Alle scheidende ouders dienen op grond van de wet een ouderschapsplan te maken, althans aan te tonen dat zij zich daarvoor hebben ingezet. Ook niet gehuwde ouders die gezamenlijk zijn belast met het ouderlijke gezag, dienen een ouderschapsplan te maken.

De minimumeisen

De wet stelt vier minimumeisen aan de inhoud van het ouderschapsplan. Voor het overige zijn ouders vrij om extra afspraken te maken. Het ouderschapsplan dient in elk geval afspraken te bevatten over het hoofdverblijf van de kinderen, de zorgregeling met de andere ouder, een informatie- en consultatieregeling en de wijze waarop de ouders na uiteengaan in de financiële behoefte van hun kinderen blijven voorzien (kinderalimentatie). Ook moet vermeld zijn op welke wijze de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan betrokken zijn.

Praktische invulling

Onze advocaten en mediators helpen je bij het opstellen van het ouderschapsplan. Een goed ouderschapsplan houdt ook (waar mogelijk) rekening met toekomstige omstandigheden.

Meer weten over zorgverdeling / omgangsregeling?

Wij werken vanuit Zoeterwoude en je kan een afspraak met één van onze mediators inplannen. Een eerste kennismaking voor de duur van een half uur is kosteloos. Je kan een afspraak maken via 071-5126050 of via secretariaat@defamiliekamer.nl.