Home » Specialisaties » Erfrecht » Versterferfrecht

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die je professioneel terzijde staan”

Specialisaties

Versterferfrecht

De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen (de familieleden) in vier groepen, parentelen genaamd. Pas als in een parentele géén familielid aanwezig is, komen personen uit de daaropvolgende groep als erfgenaam in aanmerking. Niet-bloedverwanten, zoals zwagers, schoonzusters, aangetrouwde kinderen of stiefkinderen zijn nooit erfgenamen volgens de wet, met uitzondering van echtgenoten en geregistreerde partners. Samenwoners die bij de notaris een samenlevingscontract hebben gesloten zijn geen geregistreerde partners!

Wettelijke verdeling

Indien de overledene een echtgenoot (of geregistreerd partner) en één of meer kinderen als erfgenaam achterlaat, geldt vanaf 1 januari 2003 de regeling “wettelijke verdeling”. Dit houdt in dat de echtgenoot de enig rechthebbende tot de nalatenschap wordt. Hij krijgt dus alle bezittingen, maar moet wel de schulden voor zijn rekening nemen. De kinderen krijgen een geldvordering op de echtgenoot ter waarde van hun erfdeel, opeisbaar bij het overlijden van die echtgenoot.