Home » Specialisaties » Personen- en Familierecht » Geregistreerd partnerschap en samenwoners

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die je professioneel terzijde staan”

Specialisaties

Geregistreerd partnerschap en samenwoners

De wetgeving die ziet op het huwelijk en de ontbinding daarvan (zie ook onder echtscheiding) is grotendeels van overeenkomstige toepassing op het geregistreerd partnerschap, met dien verstande dat het geregistreerd partnerschap ook kan worden beëindigd zonder tussenkomst van de rechter. Beëindiging met wederzijds goedvinden vindt plaats door inschrijving van een door beide partners en één of meer advocaten of notarissen ondertekende en gedateerde verklaring in de registers van de burgerlijke stand. Dit kan alleen ingeval de geregistreerde partners geen minderjarige kinderen hebben.

Samenlevingsovereenkomst

Voor samenwoners is de wetgeving die ziet op het huwelijk uitdrukkelijk niet van toepassing. De meerderheid van de samenlevers heeft geen schriftelijk samenlevingscontract gesloten. Om conflicten tussen samenwoners te beslechten, dient dan te worden teruggevallen op het algemene verbintenissenrecht als beschreven in het Burgerlijk Wetboek.

De gevolgen

Indien er tussen de ex samenlevers geen expliciete afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst van samenleving, kunnen allerlei vragen over de financiële/vermogensrechtelijke gevolgen van het uiteengaan rijzen. Denk hierbij aan vragen over hypotheek, huur, huishoudkosten, eigendom van goederen en dergelijke. Het verdient daarom aanbeveling om vóór het samenwonen schriftelijke afspraken te maken over de financiën en de gevolgen van een eventueel uiteengaan. Wij kunnen je van advies voorzien.

Meer weten over geregistreerd partnerschap en samenwoners?

Wij werken vanuit Zoeterwoude en je kan een afspraak met één van onze advocaten en mediators inplannen. Een eerste kennismaking voor de duur van een half uur is kosteloos. Je kan een afspraak maken via 071-5126050 of via secretariaat@defamiliekamer.nl.