Home » Specialisaties » Erfrecht

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die je professioneel terzijde staan”

Specialisaties

Erfrecht

Wanneer een familielid overlijdt, krijg je te maken met het erfrecht. Het vermogen dat iemand nalaat (bezittingen minus schulden) vormt de nalatenschap. Alle bezittingen en alle schulden gaan in beginsel over op de erfgenamen. Als de overledene geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Niet zelden levert het afwikkelen van een nalatenschap onenigheid tussen de erfgenamen op. Op ons kantoor zien wij het erfrecht als een onderdeel van het familierecht. Wij kunnen je dan helpen als adviseur, advocaat of als mediator. Is er onenigheid over een nalatenschap ontstaan of heeft u behoefte aan advies over erven, aanvaarden en het afwikkelen van een erfenis? Bel ons gerust.

Van de advocaten bij ons kantoor is Manon Renken aangesloten bij de VEAN, Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Als VEAN advocaat en adviseur is zij regelmatig behulpzaam bij vraagstukken over onder andere:

 • wat staat er in het testament
 • aanvaarding van de nalatenschap
 • verdeling van de nalatenschap
 • vereffening van de nalatenschap
 • wie is de erfgenaam
 • wat zijn de rechten en/of verplichtingen van de erfgenaam
 • aanstelling, taken en ontslag van een executeur
 • legitieme portie
 • legaten
 • wilsrechten
 • bewindvoering
 • inbreng
 • giften
 • versterferfrecht

Nalatenschap mediation

Erfrechtelijke problemen, zoals conflicten over een verdeling van een erfenis, laten zich goed verhelpen via de methode van mediation. Voor deze methode is nodig dat de deelgenoten en mede-erfgenamen bereid zijn dat traject in te gaan en in samenspraak met elkaar tot een oplossing te komen.

Als mediator nemen wij geen beslissingen, maar helpen wij bij het tot stand komen van de afspraken. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. In de rol van mediator geven wij de nodige juridische informatie en streven wij naar een goede onderlinge samenwerking. Onze rol is die van een neutrale gespreksleider. Waar nodig, werken wij samen met een financieel en/of een fiscaal deskundige. Daarnaast besteden wij aandacht aan de relationele en emotionele kant van de afwikkeling.

Op zoek naar advies over erfrecht, een erfrechtadvocaat of een erfrecht mediator?

Wij werken vanuit Zoeterwoude en je kan een afspraak met één van onze advocaten inplannen. Een eerste kennismaking voor de duur van een half uur is kosteloos. Je kan een afspraak maken via 071-5126050 of via secretariaat@defamiliekamer.nl.