Home » Specialisaties » Erfrecht » Executeur-testamentair

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die je professioneel terzijde staan”

Specialisaties

Executeur-testamentair

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Daarmee wordt bedoeld dat de nalatenschapsboedel moet worden beschreven om daarna tussen de erfgenamen verdeeld te worden. Een executeur wordt aangewezen in een testament. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een buitenstaander zijn, bijvoorbeeld een accountant.

Rechten en plichten

Sinds 2003 spreken we niet meer van een executeur-testamentair maar enkel van executeur en is het ook niet meer mogelijk een executeur bij codicil te benoemen. Codicillen die zijn opgemaakt vóór 2003 waarin een executeur is benoemd blijven wel geldig. De rechten en de plichten van de executeur staan in een testament en in de wet. De meeste executeurs mogen alle bezittingen van de overledene onder zich nemen. Hij krijgt het ‘beheer’ over de bezittingen. Soms heeft een executeur bijzondere bevoegdheden verkregen, op grond waarvan hij zelf mag verdelen.

Verdeling erfenis

De executeur moet de hele erfenis zo goed mogelijk afwikkelen. De verdeling van de erfenis gebeurt meestal door de erfgenamen zelf. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet de executeur voor zijn werkzaamheden rekening en verantwoording aan de erfgenamen afleggen.

De samenwerking tussen de executeur en de erfgenamen verloopt nogal eens moeizaam. Meestal worden de werkzaamheden van de executeur met argusogen gevolgd. Dat komt doordat erfgenamen vaak niet weten hoe de afwikkeling van een erfenis eigenlijk werkt. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet waarom ze zolang op hun geld moeten wachten.

Ontslaan executeur

Als één van de erfgenamen is benoemd tot executeur geeft dit soms bij de anderen het idee waarom hij wel en ik niet? Zou hij het wel goed doen en zichzelf niet bevoordelen? Ook een executeur van buiten de familie ondervindt soms problemen. De erfgenamen vinden het dan niet prettig dat een vreemde in de familiezaken duikt, en dat de overledene hem daar ook nog toestemming voor heeft verleend. De executeur wil op zijn beurt graag in alle rust zijn (voor hem vaak onbekende) werk doen zonder dat de erfgenamen voortdurend over zijn schouder meekijken.

Als de problemen uit de hand lopen en de erfgenamen geen vertrouwen meer in de executeur hebben, dan kan er een verzoek tot ontslag van de executeur bij de rechtbank worden ingediend. Omdat procederen doorgaans kostbaar is en soms tot verdere verwijdering leidt, loont het de moeite om te kijken of mediation een betere optie is.

Meer weten over de rechten en plichten van de executeur?

Wij werken vanuit Zoeterwoude en je kan een afspraak met één van onze advocaten inplannen. Een eerste kennismaking voor de duur van een half uur is kosteloos. Je kan een afspraak maken via 071-5126050 of via secretariaat@defamiliekamer.nl.