Home » Specialisaties » Personen- en Familierecht » Echtscheiding

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die je professioneel terzijde staan”

Specialisaties

Echtscheiding

Aan het huwelijk komt (van rechtswege) een einde door de dood, door vermissing, door echtscheiding of door ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. De cijfers en feiten liegen er niet om. Per jaar zijn er ongeveer 35.000 echtscheidingen in Nederland. Het aantal verbroken samenwoonrelaties, ook wel aangeduid als informele echtscheidingen, wordt geschat op 60.000 per jaar.

Effect op de kinderen

Naar schatting zijn bij deze scheidingen 39.000 respectievelijk 18.000 minderjarige kinderen betrokken. Van de thuiswonende kinderen in de leeftijd van 18 tot 22 jaar zijn dat er jaarlijks 13.000. Dat brengt de teller in totaal op ongeveer 70.000 ‘scheidingskinderen’ per jaar. Er is veel onderzoek gedaan naar dit abstracte cijfer in de praktijk. Zowel op korte als op langere termijn treden er negatieve effecten op, zoals gedragsproblemen, depressie, angstgevoelens, schoolproblemen, concentratieproblemen, een laag zelfbeeld, een zwakkere band met de ouders en een groter eigen scheidingsrisico. Hoewel kinderen het meest gebaat zijn bij een intact gezin is een ‘goede’ scheiding beduidend beter dan een ‘slechte’ scheiding.

Echtscheiding

Professionele ondersteuning

Het adagium ‘scheiden doet lijden’ onderstreept dat een scheiding een moeilijke situatie is voor alle betrokken partijen. Onze advocaten en mediators zijn bekend met iedere fase en alle aspecten van het scheidingsproces en hebben ruime ervaring om je daarin bij te staan. Professionele ondersteuning bij de scheiding helpt je op weg naar een nieuw begin.

De procedure

Een echtscheidingsprocedure vangt aan door het aanhangig maken van je verzoek bij de rechtbank. Dat is eveneens het moment waarop de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden. Dat moment is de peildatum, die van belang is voor de boedelscheiding. Het indienen van een echtscheidingsverzoek kan langs verschillende wegen naar gelang de overeenstemming tussen partijen, namelijk een eenzijdig- of gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. Eerst zal dan ook altijd worden bezien of partijen in onderling overleg overeenstemming kunnen bereiken. Afspraken van partijen worden vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. Daarnaast zijn scheidende ouders verplicht regelingen over de kinderen in een ouderschapsplan te regelen.

Formalisatie

Een echtscheiding komt tot stand door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar partijen zijn gehuwd. Vanaf de datum van inschrijving zijn partijen officieel gescheiden.