Home » Specialisaties » Personen- en Familierecht » Ouderlijk gezag

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die je professioneel terzijde staan”

Specialisaties

Ouderlijk gezag

Plichten en rechten

Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder om zijn minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding wordt de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn en de veiligheid van het kind verstaan, maar ook het bevorderen van de ontwikkeling van zijn/haar persoonlijkheid. Concreet betekent dit onder meer dat ouders belangrijke beslissingen die het kind betreffen, gezamenlijk moeten nemen. Denk hierbij aan de schoolkeuze of medische ingrepen. Maar denk ook aan een verhuizing van één van de ouders samen met de kinderen of het doorbrengen van een vakantie met de kinderen.

Contact met beide ouders

Elke ouder heeft de plicht om de ontwikkeling van de banden tussen het kind en de andere ouder te bevorderen. Beide ouders hebben het recht op contact met hun kinderen. De wet laat zich echter niet uit over de mate van contact. Dat moeten ouders zelf bepalen dan wel neemt de rechter hierover een beslissing.

Alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden kan er sprake van zijn dat er geen contact tussen het kind en (een van) zijn ouder(s) wenselijk wordt geacht.

Gezamenlijk gezag of wijziging van het gezag

Gedurende het huwelijk of het geregistreerd partnerschap oefenen de ouders gezamenlijk het gezag uit over binnen het huwelijk/geregistreerd partnerschap geboren kinderen. Het gezamenlijk gezag blijft na scheiding in beginsel in stand. Op verzoek van de ouders of een van hen kan de rechter eenhoofdig gezag toekennen wanneer dit in het belang van het kind is. De rechter toetst of eenhoofdig gezag in het belang van het kind is. Ook hier geldt dat er alleen onder zeer uitzonderlijke omstandigheden wordt geoordeeld dat het gezamenlijk gezag niet in stand kan blijven.

Regeling in het belang van het kind

Geschillen over de uitoefening van het ouderlijk gezag kunnen aan de rechtbank worden voorgelegd. Deze geschillen gaan bijvoorbeeld over een door één van de ouders gewenste verhuizing met de kinderen buiten de regio, de schoolkeuze, een medische behandeling of de inzet van vrijwillige hulpverlening.

Ook komt het met regelmaat voor dat de rechter moet beslissen of het een ouder is toegestaan om met de kinderen op vakantie te gaan.  

De rechtbank stelt daarop een regeling vast die haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt.

Meer weten over ouderlijk gezag?

Wij werken vanuit Zoeterwoude en je kan een afspraak met één van onze advocaten en mediators inplannen. Een eerste kennismaking voor de duur van een half uur is kosteloos. Je kan een afspraak maken via 071-5126050 of via secretariaat@defamiliekamer.nl.