Home » Tarieven

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die je professioneel terzijde staan”

Tarieven

Onze tarieven

Wij proberen de kosten zo laag en inzichtelijk mogelijk te houden, door zo efficiënt mogelijk te werken en urenspecificaties aan de facturen toe te voegen. Bij aanvang van de samenwerking informeren wij je over jouw mogelijkheden en de te verwachten kosten. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid externe deskundigen in te schakelen tegen scherpe tarieven.

Kennismakingsgesprek

Het is mogelijk om kosteloos kennis met ons te maken. Het is immers van belang dat een samenwerking goed verloopt en dat advocaat en cliënt communicatief op dezelfde golflente zitten.

Een kennismakingsgesprek gaat dus niet over de specifieke inhoud van de zaak maar over de wijze waarop wij de kwestie in overleg met jou zouden aanpakken. Een kennismakingsgesprek duurt maximaal 30 minuten en kan zowel telefonisch als op kantoor worden gevoerd.

Uurtarief

Wij bespreken onze tarieven altijd op voorhand met jou. In geval van bijzondere omstandigheden passen we in overleg het tarief aan. In het geval van mediation worden de kosten doorgaans door beide partijen gezamenlijk gedragen. Indien bij mediation een van de partijen in aanmerking komt voor een toevoeging, zal voor de andere partij een half uurtarief gerekend worden.

Rechtsbijstandverzekering

Wij kunnen jou ook vaak bijstaan op basis van een rechtsbijstandsverzekering. Zie voor de voorwaarden jouw polis of informeer bij jouw verzekeringstussenpersoon of de kwestie onder de dekking valt.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Het kan zijn dat jij in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, een zogenaamde toevoeging. Ons kantoor neemt slechts bij hoge uitzondering zaken op basis van een toevoeging aan.