Collaborative divorce

Overlegscheiding

Een relatief onbekende wijze van scheiden is die volgens de methode van collaborative divorce. Deze methode is afkomstig uit de Verenigde Staten en wordt in Nederland ook wel overlegscheiding genoemd. Bij deze methode wordt in teamverband met de scheidende echtelieden gewerkt. Beide partijen worden bijgestaan door een eigen advocaat, eventueel in samenwerking met andere deskundigen. Van te voren wordt afgesproken niet te gaan procederen, zodat een sterke stimulans bestaat om tot overeenstemming te komen. De advocaten dragen zorg voor de zakelijke, juridische en financiële aspecten van de echtscheiding. Desgewenst kan een coach psychologische ondersteuning bieden zodat optimaal naar een overeenkomst (echtscheidingsconvenant) kan worden gestreefd. De professionele relaties tussen alle betrokkenen eindigen in het geval een van de partijen besluit het traject te beëindigen.

De overlegscheiding biedt met name uitkomst in situaties die dermate financieel en/of emotioneel complex zijn dat mediation niet toereikend is.