Erfrecht

Wanneer een familielid overlijdt, krijgt u te maken met het erfrecht. Het vermogen dat iemand nalaat (bezittingen minus schulden) vormt de nalatenschap. Alle bezittingen en alle schulden gaan in beginsel over op de erfgenamen. Als de overledene geen testament heeft gemaakt bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn.