Executeur-testamentair

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Een executeur wordt aangewezen in een testament. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een buitenstaander zijn.

Rechten en plichten

Sinds 2003 spreken we niet meer van een executeur-testamentair maar enkel van executeur en is het ook niet meer mogelijk een executeur bij een codicil te benoemen. Codicillen die zijn opgemaakt vóór 2003 waarin een executeur is benoemd blijven wel geldig. De rechten en de plichten van de executeur staan in een testament. Als de executeur volgens een codicil is benoemd, gelden de rechten en plichten zoals in de wet zijn beschreven. De meeste executeurs mogen alle bezittingen van de overledene onder zich nemen. Hij krijgt het beheer over de bezittingen. Soms heeft een executeur bijzondere bevoegdheden verkregen, op grond waarvan hij zelfs mag verdelen.

Verdeling erfenis

De executeur moet de hele erfenis zo goed mogelijk afwikkelen. De verdeling van de erfenis gebeurt meestal door de erfgenamen zelf. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet de executeur voor zijn werkzaamheden rekening en verantwoording aan de erfgenamen afleggen.

De samenwerking tussen de executeur en de erfgenamen verloopt nogal eens moeizaam. Meestal worden de werkzaamheden van de executeur met argusogen gevolgd. Dat komt doordat erfgenamen vaak niet weten hoe de afwikkeling van een erfenis eigenlijk werkt. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet waarom ze zolang op hun geld moeten wachten.

Als één van de erfgenamen is benoemd tot executeur geeft dit bij de anderen vaak het idee waarom hij wel en ik niet? Zou hij het wel goed doen en zichzelf niet bevoordelen? Ook een executeur van buiten de familie ondervindt vaak problemen. De erfgenamen vinden het vaak niet prettig dat een vreemde in de familiezaken duikt, en dat de overledene hem daar ook nog toestemming voor heeft verleend.

Ontslaan executeur

De executeur wil op zijn beurt graag in alle rust zijn (voor hem vaak onbekende) werk doen zonder dat de erfgenamen voortdurend over zijn schouder meekijken. De problemen kunnen zo uit de hand lopen dat de erfgenamen geen vertrouwen meer in de executeur hebben. Ze verzoeken de rechter dan om de executeur te ontslaan. Dit is niet alleen duur, maar het kost ook veel tijd. Mediation zou dan uitkomst kunnen bieden. De advocaten en mediators van de Familiekamer kunnen u hier uitstekend over adviseren en ook als mediator optreden.