Testamentair erfrecht

Bij testament kan van de wettelijke regels worden afgeweken. De echtgenoot of kinderen kunnen worden onterfd. Indien u als kind onterfd bent, kunt u wel een beroep doen op uw legitieme portie (in volksmond ook wel het “kindsdeel” genoemd). Dit is een bedrag dat overeenkomt met de helft van de waarde van het erfdeel dat u als kind zou hebben gekregen wanneer u niet onterfd zou zijn. Als u als onterfd kind aanspraak wilt maken op uw legitieme portie dan moet u zelf actie ondernemen en dit aangeven. U heeft hiervoor vijf jaar de tijd na het overlijden. U heeft tevens recht op inzage en een afschrift van alle bescheiden die u voor de berekening van uw legitieme portie nodig heeft. De erfgenamen zijn verplicht u deze inlichtingen te verstrekken. Dit leidt in de praktijk nogal eens tot problemen.

Ook de echtgenoot/geregistreerd partner kan onterfd worden. Indien u als achtergebleven echtgenoot-geregistreerd partner onterfd bent, kunt u wel nog aanspraak maken op een bepaalde vorm van verzorging. Bijvoorbeeld het recht om in de woning te blijven wonen. U moet wel snel beslissen of u hierop aanspraak wilt maken. U heeft hiervoor namelijk maar zes maanden de tijd.