Personen- en Familierecht

Dit veelzijdige rechtsgebied beslaat alle facetten van het menselijk leven, van vóór de wieg tot na het graf. De vaak complexe situaties brengen sociale en emotionele gevolgen voor betrokkenen met zich mee. Wij zijn ons ervan bewust dat wij u vaak treffen in een moeilijke periode in uw leven.

Onze advocaten en mediators hebben dan ook oog voor de mens(en) achter het probleem en zijn erop gericht een oplossing op maat te bieden. Iedere situatie vereist een andere aanpak. Afhankelijk van de situatie kunnen onze advocaten u bijstaan of adviseren bij de volgende onderwerpen:

 • (internationale) echtscheiding;
 • beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwoning;
 • voorlopige voorzieningen voor de duur van de scheidingsprocedure, zoals het gebruik van de woning, toevertrouwing van de kinderen, omgang en alimentatie;
 • huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden;
 • samenlevingscontract;
 • verdeling van het vermogen;
 • alimentatie;
 • ouderschapsplan;
 • zorgverdeling/omgangsregeling;
 • verdeling van pensioen;
 • adoptie;
 • naamswijziging;
 • afstamming en gezag;
 • ondertoezichtstelling;
 • uithuisplaatsing;
 • erkenning en ontkenning vaderschap;
 • curatele;
 • onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen;
 • mentorschap ten behoeve van meerderjarigen;
 • (internationale) verhuizing;
 • (internationale) kinderontvoering.