Voorlopige voorzieningen

Maatregelen voor de duur van het geding

In echtscheidingsprocedures komt het geregeld voor dat echtgenoten voorlopige voorzieningen verzoeken. Voorlopige voorzieningen zijn ordemaatregelen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Deze kunnen gaan over het gebruik van de echtelijke woning, de verblijfplaats van de kinderen, het contact met de kinderen en alimentatie. Te allen tijde moet bovendien na het indienen van een verzoek tot voorlopige voorzieningen ook een verzoek tot echtscheiding worden ingediend, anders verliezen de voorlopige voorzieningen hun kracht.

Beslissing rechter

Scheidende partijen hebben vaak belang bij een spoedige beslissing. Reden waarom de mondelinge behandeling (zitting) van een dergelijk verzoek binnen 3 weken zal plaatsvinden nadat het verzoek is gedaan. De rechter beslist bovendien binnen twee weken na de zitting.

Kort geding

In andere gevallen zijn partijen aangewezen op een kort geding, wanneer zij op korte termijn een beslissing van de rechter wensen. Samenwoners kunnen bijvoorbeeld geen voorlopige voorzieningen verzoeken. Andere geschillen lenen zich niet voor een voorlopige voorzieningenprocedure. In echtscheidingsprocedures kan een kort geding de aangewezen weg zijn voor bijvoorbeeld een straat- of contactverbod, een verhuisverbod, executiegeschillen ten aanzien van de verdeling of voor het opheffen van beslagen. Overigens heeft de kortgedingprocedure meerdere andere rechtsgevolgen dan de voorlopige voorzieningenprocedure. Uw advocaat kan u hierin adviseren.