Voorlopige voorzieningen

Maatregelen voor de duur van het geding

In echtscheidingsprocedures komt het geregeld voor dat echtgenoten voorlopige voorzieningen verzoeken. Voorlopige voorzieningen zijn ordemaatregelen voor de duur van het geding. Het is niet ongewoon dat in een scheidingsprocedure conflicten ontstaan over het gebruik van de echtelijke woning, het gebruik van bepaalde goederen, de verblijfplaats van de kinderen, de omgang met de kinderen en bijdragen in de kosten. Ten aanzien van dergelijke moeilijkheden kunnen op verzoek door de rechter voorlopige voorzieningen worden getroffen. Deze maatregelen hebben een beperkte levensduur, namelijk tot uitspraak gedaan in de bodemprocedure in kracht van gewijsde is gegaan. Te allen tijde moet bovendien na het indienen van een verzoek tot voorlopige voorzieningen ook een verzoek tot echtscheiding worden ingediend, anders verliezen de voorlopige voorzieningen hun kracht.

Beslissing rechter

Aanwezigheid van een spoedeisend belang is geen vereiste voor een verzoek tot voorlopige voorzieningen. Toch zijn scheidende partijen doorgaans gebaat bij een spoedige beslissing. Reden waarom de mondelinge behandeling (zitting) van een dergelijk verzoek binnen 3 weken zal plaatsvinden nadat het verzoek is gedaan. De rechter beslist bovendien zo spoedig mogelijk na de zitting.

Kort geding

In andere gevallen zijn partijen aangewezen op een kort geding, wanneer zij op korte termijn een beslissing van de rechter wensen. Samenwoners zijn bijvoorbeeld niet bevoegd om voorlopige voorzieningen te verzoeken. Andere geschillen lenen zich niet voor een voorlopige voorzieningenprocedure. In echtscheidingsprocedures kan een kort geding de aangewezen weg zijn voor bijvoorbeeld een straat- of contactverbod, een verhuisverbod, executiegeschillen ten aanzien van de verdeling of voor het opheffen van beslagen. Overigens heeft de kortgedingprocedure meerdere andere rechtsgevolgen dan de voorlopige voorzieningenprocedure. Uw advocaat kan u hierin adviseren.