Zorgverdeling/omgangsregeling

Gelijkwaardig ouderschap

Bij de totstandkoming van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in 2009 is veel aandacht besteed aan de norm gelijkwaardig ouderschap. Daarmee werd beoogd een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen het recht op gelijkwaardige verzorging en opvoeding te laten behouden na echtscheiding of het eind van een geregistreerd partnerschap of het einde van samenleving. Deze norm ziet niet op een verplicht co-ouderschap na scheiding. Bij de invulling van het gelijkwaardig ouderschap zullen de zorgverdeling tijdens het huwelijk, de werktijden van ouders, de woonomstandigheden en bijvoorbeeld sport- en schooltijden van de kinderen een rol spelen (Kamerstukken I 2007/2008, 30 145, nr. C. p. 1 en 5).

Ouderschapsplan

Sinds de wetswijziging in 2009, worden ouders gedwongen stil te staan bij de gevolgen van de scheiding voor de kinderen en het vormgeven van het ouderschap na scheiding, doordat het maken van het ouderschap een verplichting is geworden. Alle scheidende ouders dienen op grond van de wet een ouderschapsplan te maken, anders zijn zij (in beginsel) niet ontvankelijk bij hun echtscheidingsverzoek. Ook ouders die gezamenlijk gezag hebben door een aantekening in het gezagsregister zijn verplicht een ouderschapsplan te maken.

De minimumeisen

De wet stelt slechts minimumeisen aan het ouderschapsplan. Voor het overige zijn ouders vrij afspraken te maken. Het ouderschapsplan dient in elk geval afspraken te bevatten over de zorg- of omgangsregeling, de informatie- en consultatieregeling en de kinderalimentatie. Ook moet vermeld zijn op welke wijze de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan betrokken zijn.

Praktische invulling

Onze advocaten en mediators helpen u bij het opstellen van het ouderschapsplan, waarbij zowel het belang van de kinderen als de (praktische) haalbaarheid van de afspraken in het oog wordt gehouden. Een goed ouderschapsplan houdt ook rekening met toekomstige omstandigheden.