Indexering alimentatie 2023: 3,4%

Home » Nieuws » Indexering alimentatie 2023: 3,4%

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die u professioneel terzijde staan”

Indexering alimentatie 2023: 3,4%

14 November 2022

Ingevolge artikel 1:402a BW worden de bij rechtelijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud (kinder- en/of partneralimentatie) jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een vastgesteld percentage gewijzigd (geïndexeerd). Deze indexering is nodig, omdat het loon en prijspeil ook jaarlijks verandert.

Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze wijziging toe te passen. Het percentage, waarmee het bedrag verhoogd moet worden, wordt jaarlijks vastgesteld door de minister voor Rechtsbescherming en bekendgemaakt in de Staatscourant.

Met ingang van 1 januari 2023 worden de alimentatiebedragen van rechtswege verhoogd met 3,4%, tenzij de wettelijke indexering bij overeenkomst of gerechtelijke uitspraak is uitgesloten. De verhoging van de alimentatiebedragen wordt berekend over het bedrag zoals dat op 31 december 2022 vaststaat.

Voor berekening van de indexering verwijzen wij u naar de website van het LBIO.

Meer nieuws

Wij zijn u graag van dienst!

Andere vraag?
Bel 071 – 512 60 50