Verhuizen met kinderen: vervangende toestemming in kort geding

Home » Nieuws » Verhuizen met kinderen: vervangende toestemming in kort geding

“De Familiekamer Advocaten & Mediators organiseert periodiek de FamiliekamerKunstprijs”

Verhuizen met kinderen: vervangende toestemming in kort geding

24 February 2022

Een uitspraak van de rechter waarin vervangende toestemming voor een verhuizing wordt gegeven, kan ingrijpende gevolgen hebben voor het leven van partijen en de kinderen. Ook is een verhuizing lastig terug te draaien. Zo zijn bijvoorbeeld de kinderen gewend in de nieuwe omgeving of is de woning in de oude woonplaats al verkocht. Over het algemeen wordt zo een geschil dan ook in een bodemprocedure behandeld.

In twee recente uitspraken van het Hof Den Haag en de rechtbank Oost-Brabant werd echter door de rechter beslist dat er omstandigheden waren om een spoedeisend belang aan te nemen. Het verzoek tot vervangende toestemming tot verhuizing werd in beide gevallen dan ook in kort geding behandeld.

Op 17 augustus 2021 bekrachtigt het Hof Den Haag een vonnis in kort geding van de rechtbank Rotterdam waarin de moeder vervangende toestemming is verleend om met de kinderen te verhuizen. De vader had gegriefd dat een kort geding zich niet leent voor een dergelijk geschil. Het Hof overweegt dat in kort geding de rechter terughoudend moet zijn met het geven van vervangende toestemming voor een verhuizing. Dit uitgangspunt neemt echter niet weg dat: ‘in uitzonderlijke gevallen het belang van minderjarigen en/of van de verzorgende ouder kan rechtvaardigen dat in kort geding vervangende toestemming wordt verleend voor een verhuizing.’

Naar het oordeel van het Hof was hier sprake van zo een uitzonderlijk geval. De moeder en de kinderen hadden al ruim zes maanden in een crisisopvang doorgebracht. Zij konden nu op basis van urgentie een huurwoning betrekken in Rotterdam. Een nog langer verblijf in de crisisopvang zou niet in het belang van de kinderen zijn. Het Hof merkt hierbij wel op dat deze vervangende toestemming een ordemaatregel betreft en dat de beslissing in de bodemprocedure anders kan uitvallen.

Op 18 augustus 2021 beslist de rechtbank Oost-Brabant dat de moeder een spoedeisend belang heeft bij haar vordering tot vervangende toestemming voor het reizen met één van de twee kinderen van partijen naar China en vervangende toestemming voor verhuizing met het betreffende kind naar China. Volgens de rechtbank volgt het spoedeisend belang bij de gevraagde voorziening uit de gevorderde voorziening zelf. De moeder is voornemens op 20 augustus met het kind naar China te reizen. De vliegtickets zijn al gekocht, maar de vader weigert toestemming te geven voor de reis dan wel de verhuizing. Volgens de rechtbank doet de omstandigheid dat de moeder het spoedeisend belang zelf in het leven heeft geroepen, aan dit spoedeisend belang niet af. De vorderingen van de moeder wijst de rechtbank na een uitgebreide motivering overigens af.

Geeft uw ex-partner aan met de kinderen te willen verhuizen of heeft u zelf verhuisplannen? De advocaten van de Familiekamer Advocaten & Mediators staan u graag bij. Neem contact met ons op.

Meer nieuws

Wij zijn u graag van dienst!

Andere vraag?
Bel 071 – 512 60 50