Mediation

Scheidingsbemiddeling

De geschiedenis van mediation in Nederland gaat terug tot de jaren ’70. Ondanks het relatief jonge bestaan is scheidingsbemiddeling als methode van geschillenbeslechting niet meer weg te denken uit het Nederlandse echtscheidingsrecht. De voordelen van mediation boven een gerechtelijke procedure verklaren het succes ervan. Mediation is het met behulp en onder begeleiding van een onafhankelijke derde zelf oplossen van geschillen. Het doel van deze vorm van geschillenbeslechting is dat partijen zelf de gevolgen van hun scheiding regelen, ervan uitgaande dat zij zelf het beste kunnen bepalen hoe hun leven en dat van de kinderen na scheiding dient te worden vormgegeven. In dat proces wordt ook stilgestaan bij eventuele wijziging van omstandigheden, zodat procedures in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Belangen van alle partijen

De mediator behartigt de belangen van alle bij het proces betrokken partijen, dus ook de kinderen van de scheidende partijen. Onder begeleiding wordt naar een convenant en ouderschapsplan toegewerkt.

Eigen verantwoordelijkheid

Met name in de relationele sfeer heeft mediation haar diensten bewezen. De ervaring leert dat het resultaat voor scheidende partijen makkelijker te accepteren is, omdat partijen eigen verantwoordelijkheid dragen voor de eindoplossing.