Tarieven

Onze tarieven

Wij proberen de kosten zo laag en inzichtelijk mogelijk te houden, door zo efficiënt mogelijk te werken en urenspecificaties aan de facturen toe te voegen. Bij aanvang van de samenwerking informeren wij u over uw mogelijkheden en de te verwachten kosten. Ook kan van tevoren een prijsafspraak gemaakt worden. Dit kan een vast tarief zijn of een prijsafspraak op basis van een aantal uren. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid externe deskundigen in te schakelen tegen scherpe tarieven.

Kennismakingsgesprek

Wilt u persoonlijk kennismaken met een van de advocaten en bespreken wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor het maken van een gratis gesprek van een half uur.

Uurtarief

Wij bespreken onze tarieven altijd op voorhand met u. In geval van bijzondere omstandigheden passen we in overleg het tarief naar boven of naar beneden toe aan. In het geval van mediation worden de kosten doorgaans door beide partijen gezamenlijk gedragen. Indien bij mediation een van de partijen in aanmerking komt voor een toevoeging, zal voor de andere partij een half uurtarief gerekend worden.

Rechtsbijstandverzekering

Wij kunnen u ook vaak bijstaan op basis van een rechtsbijstandsverzekering. Zie voor de voorwaarden uw polis of informeer bij uw verzekeringstussenpersoon of de kwestie onder de dekking valt.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, een zogenaamde toevoeging. Ons kantoor neemt slechts bij hoge uitzondering zaken op basis van een toevoeging aan.