Curatele, bewind, mentorschap en het levenstestament

Home » Nieuws » Curatele, bewind, mentorschap en het levenstestament

“De Familiekamer Advocaten & Mediators organiseert periodiek de FamiliekamerKunstprijs”

Curatele, bewind, mentorschap en het levenstestament

17 December 2021

In 2017 bedroeg het aantal lopende beschermingsmaatregelen voor meerderjarigen in totaal ongeveer 339.108. Het aantal mensen dat onder curatele staat, is al jaren stabiel: rond de 25.000 lopende maatregelen per jaar. Het aantal mensen dat onder bewind staat of over wie een mentorschap is uitgesproken, is de afgelopen jaren gestegen. Het aantal lopende bewindvoeringen is van 94.000 in 2009 toegenomen naar 242.991 in 2017. Het aantal lopende mentorschappen is van 34.200 in 2009 toegenomen naar 71.894 in 2017.

Naast deze toename aan door de rechter uitgesproken beschermingsmaatregelen treffen Nederlanders ook steeds vaker zelf maatregelen om beschermd te zijn op het moment dat zij wilsonbekwaam worden door bijvoorbeeld dementie of andere ouderdomsproblematiek. Per jaar worden zo een 100.000 levenstestamenten opgesteld. In deze levenstestamenten wordt een volmacht gegeven tot het behartigen van de financiële, persoonlijke en medische belangen van de opsteller van het testament, welke volmacht ingaat op het moment dat de opsteller niet langer wilsbekwaam is.

Gelet op deze cijfers is de kans dus aanwezig dat u op enig moment in uw leven te maken krijgt met een door de rechter opgelegde beschermingsmaatregel of een uit te voeren levenstestament. U heeft zorgen over een naaste en wilt een verzoek doen tot het instellen van een beschermingsmaatregel of u bent bang dat de benoemde curator/bewindvoerder/mentor de belangen van de betrokkene niet goed behartigt. U bent benoemd tot gevolmachtigde in een levenstestament, of u bent juist een familielid van de volmachtgever en bent het niet eens met de in het levenstestament benoemde gevolmachtigde.

In al deze situaties staan de advocaten van de Familiekamer Advocaten & Mediators u graag bij. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Meer nieuws

Wij zijn u graag van dienst!

Andere vraag?
Bel 071 – 512 60 50