Home » Erfrecht advocaat / Erfrecht mediator

“Ons team bestaat uit betrokken specialisten die u professioneel terzijde staan”

Specialisaties

Andere vraag?
Bel 071 – 512 60 50

Erfrecht advocaat / Erfrecht mediator

Wanneer een naaste overlijdt, krijg je te maken met het erfrecht. Een complex deel van ons burgerlijk wetboek. Terwijl het verdriet groot is, moeten er ook zakelijke beslissingen worden genomen. Dat kan lastig zijn. Het kan dan helpen om je goed te laten informeren en een stappenplan te maken. Daarnaast kan er behoefte bestaan aan een neutrale gespreksleider. Als het bijvoorbeeld nodig is om met (uit het oog verloren) familieleden te praten, of wanneer je met jouw stiefmoeder om de tafel moet met wie het contact nou juist altijd zo stroef verloopt. Ons kantoor kan helpen. Wij kunnen je als erfrechtadvocaat van de juiste informatie voorzien en zo nodig rechtsbijstand verlenen, begeleiding bieden bij het afwikkelen van een nalatenschap en in de rol van erfrecht-mediator ook de helpende hand bieden om tot een gezamenlijke oplossing te komen.  

Versterferfrecht en testamentair erfrecht

Wie de erfgenamen zijn, wordt bepaald door de overledene, erflater genoemd, in zijn testament. Of er een testament is en welk testament de laatste wil omvat, kan worden vastgesteld door contact op te nemen bij het Centraal Testamentenregister. In een testament staat vaak meer bepaald dan wie de erfgenamen zijn. Vaak staat er ook in bepaald hoeveel erfgenamen krijgen, of er ook geld naar een kleinkind en/of een goed doel moet en wie de rol van executeur op zich mag nemen. 

Als er geen testament is, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. De wet bepaalt dan ook wie welk deel van de nalatenschap verkrijgt en de wijze waarop er verdeeld moet worden.

Erfrecht mediation Zoeterwoude / Leiden / Den Haag

Wij kunnen als mediator behulpzaam zijn bij een gerezen conflict over erven. Vaak gaat het om het verdelen van een nalatenschap of het begroten van een erfdeel. Als alle betrokkenen bereid zijn om met elkaar aan tafel te gaan, dan is mediation een goede methode om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Als mediator nemen wij geen beslissingen, maar helpen wij bij het tot stand komen van de afspraken. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. In de rol van mediator geven wij de nodige juridische informatie en streven wij naar een goede onderlinge samenwerking. Onze rol is die van een neutrale gespreksleider. Waar nodig, werken wij samen met een financieel en/of een fiscaal deskundige. Daarnaast besteden wij aandacht aan de relationele en emotionele kant van de afwikkeling.

Erfrecht procedures

Als het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen, zit er soms niets anders op dan de rechter te vragen om een beslissing te nemen. Dan treden wij op als erfrecht advocaat en zullen we jouw belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

De meest voorkomende procedures en adviezen gaan over:

 • het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van nalatenschappen;
 • het verdelen van een nalatenschap;
 • het vergaren van informatie;
 • het (dis)functioneren van de executeur;
 • de vereffening van nalatenschappen;
 • het vaststellen van een erfdeel;
 • het begroten van de legitieme / het kindsdeel;
 • legaten;
 • wilsrechten;
 • andere wettelijke rechten;
 • beheer en bewind;
 • de boedelbeschrijving.

Kennismaken?

Wanneer je door het overlijden van een naaste één van de volgende rollen toegedicht hebt gekregen en daardoor behoefte hebt aan informatie en/of advies, rechtsbijstand en/of een mediator, neem dan contact met ons op:

 • erfgenaam
 • executeur
 • vereffenaar
 • schuldeiser van een nalatenschapsboedel
 • legataris
 • legitimaris

Uiteraard staan wij ook klaar voor eenieder ander die vragen op het gebied van erfrecht heeft. Wij houden kantoor in Zoeterwoude en beschikken over spreeklocaties in Leiden en Den Haag. Een eerste kennismaking voor de duur van een half uur is kosteloos. Je kunt een afspraak maken via 071-5126050 of via secretariaat@defamiliekamer.nl. Geef in geval van een e-mail dan aan: erfrecht Zoeterwoude, erfrecht Leiden of erfrecht Den Haag.